Văn bản mới
Thứ bảy 22/1/2022
Danh mục TTHC ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 
UBND tỉnh Công bố kèm theo Quyết định này: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu.
 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN TỈNH LAI CHÂU
 
(Kèm theo Quyết định số: 1501 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)
 
 
 
A.   Danh mục TTHC ban hành mới
 
 
 
TT
Tên TTHC
Thời hạn giải quyết
Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận & trả kết quả TTHC
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
I
Lĩnh vực Văn hoá cơ sở
1
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa.
1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện.
2. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
 - Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện
Không
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018
2
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.
1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện.
2. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
 - Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện
Không
 
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018
II
Lĩnh vực Lễ hội
1

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định.
 
1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện.
2. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
 - Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện
- Qua Hệ thống bưu chính công ích.
- Qua mạng điện tử.
Không
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
 
2
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện.
2. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
 - Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – UBND cấp huyện
- Qua Hệ thống bưu chính công ích.
- Qua mạng điện tử.
Không
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
 
 
B. Danh mục TTHC bị bãi bỏ
 
TT
Số hồ sơ TTHC
Tên TTHC
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
1
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
Quyết định 931/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
2
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
 

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công: Trụ sở làm việc (cũ) từ các cơ quan, đơn vị sang UBND TP Lai Châu quản lý   (27/11/2018)
 • Thanh lý tài sản công nhà Trạm y tế xã Mường Cang, huyện Than Uyên thuộc Sở Y tế quản lý   (27/11/2018)
 • Phê duyệt QT hoàn thành CT:Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, TM – DL và dân cư thị trấn Nậm Nhùn   (27/11/2018)
 • Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán CT Khắc phục lụt bão, tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760)   (27/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung nội dung đầu tư xây dựng công trình: Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè   (22/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu   (22/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng CT:Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao(Mường Tè)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thủy lợi Huổi Mắn, xã Nậm Chà( Nậm Nhùn)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công và dự toán CT: Khắc phục hậu quả lụt bão tuyến ĐT.133 (Km86 - Km88+778), Sìn Hồ   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô(Phong Thổ)   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)
 • Phê duyệt trữ lượng KS đá vôi làm VLXD diện tích mở rộng 02 mỏ đá Tẳng Đán - Bản Mường(Tân Uyên)   (21/11/2018)
 • Phê duyệt PA sắp xếp lại, xử lý tài sản công trụ sở làm việc (nhà đất) dư thừa không có nhu cầu SD   (21/11/2018)