Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 12/2018
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền như sau:
 
1. Tập trung tuyên truyền 08 nội dung theo Hướng dẫn số 61-HD/BTG ngày 22/11/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 12/2018 như: Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV; Kỷ niệm 72 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2018); 58 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2018); 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018).
 
 
(Hướng dẫn số 61-HD/BTG ngày 22/11/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng).
  
2. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Có đề cương tuyên truyền gửi kèm theo).

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018   (20/09/2018)
 • Tuyên truyền nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2018   (05/09/2018)
 • Chỉ định bổ sung Chi ủy viên và Phó BT Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2020   (13/08/2018)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2018; tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 2019   (27/07/2018)
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014   (14/07/2018)
 • Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các   (14/07/2018)
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)