Tình hình KT-XH năm 2018
Thứ năm 28/1/2021
Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
 
UBND tỉnh ban hành Báo cáo 346/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019.
       
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt, đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch, một số kết quả nổi bật như:
  
Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cây trồng mới; diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch, sản lượng khai thác mủ cao su tăng cao, rừng được bảo vệ tốt. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt, chế biến các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Chất lượng xây dựng nông thôn mới được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai được tập trung thực hiện kịp thời, quyết liệt và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước, số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt khá.
 
Công tác quản lý vốn đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong năm 2018, toàn tỉnh dự kiến có 265 dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
 
Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm học trước; chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong tỉnh từng bước được thu hẹp. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu về lao động, việc làm đạt kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt so với kế hoạch, thu bảo hiểm xã hội đạt cao, nợ bảo hiểm giảm nhiều so với năm 2017. Công tác tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát tiếp tục được triển khai thực hiện.
  
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp ngày càng chặt chẽ.
    
Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ động, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, giải quyết cơ bản, ổn định tình hình đối với hoạt động lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền tà đạo, đạo lạ trên địa bàn; tội phạm ma túy, vi phạm về kinh tế giảm về số vụ, số đối tượng, xuất cảnh trái phép, di cư tự do giảm mạnh. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.
 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng