Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn
 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gồc.
 
UBND tỉnh có Công văn gửi Các Sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Hải quan Ma Lù thàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gồc.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu  Các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện thành phố, Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam tại Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, lợn không rõ nguồn gốc.
  
  
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm, khu vực giết, mổ gia súc đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
 
Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhất là tình hình dịch bệnh và các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn tại các địa bàn biên giới để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.
 
Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thông về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các chương trình, kế hoạch hành động của các bộ, ngành, của tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
 
   
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, các huyện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc,… trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 địa phương) theo dõi, đôn đốc việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản này, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất   (16/11/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)