Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Tham mưu bố trí kinh phí và thiết bị kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 
UBND tỉnh Chỉ đạo giao Sở Tài chính tham mưu việc bố trí đủ kinh phí và trang thiết bị cần thiết cho các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, theo yêu cầu tại Mục 1, Văn bản số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thực hiện Văn bản số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg và các Thông tư số: 08/2018/TT-BTNMT, 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí và trang thiết bị cần thiết cho các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tại Mục 1, Văn bản số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện: Mường Tè, Phong Thổ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tại Văn bản số 5944/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính   (13/11/2018)
 • Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương   (05/11/2018)
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)