Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa và XD quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương
 
UBND tỉnh Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019. Thông báo việc xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3359/BKHCN-TĐC ngày 23/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019; Công văn số 2236/VHL-ƯDTKCN ngày 24/10/2018 của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 (Có các văn bản sao gửi kèm theo).
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện:
 
1. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019 theo nội dung Công văn số 3359/BKHCN-TĐC để gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến góp ý theo quy định.

 2. Thông báo việc xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh được biết để lựa chọn, giới thiệu các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 theo nội dung Công văn số 2236/VHL-ƯDTKCN.

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo   (05/11/2018)
 • Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng   (02/11/2018)
 • Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   (25/10/2018)
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)