Định hướng phát triển
Thứ bảy 2/7/2022
Triển khai tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 

UBND tỉnh chỉ đạo Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tổng kết thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực hiện Quyết định số 3793/QĐ-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện:

  

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh giai đoạn 2011-2018 theo mẫu kèm theo Quyết định số 3793/QĐ-BCT (sao gửi kèm theo); trình UBND tỉnh trước ngày 04 tháng 01 năm 2019 (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018).

   

 2. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện. 

 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu   (23/10/2018)
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)