Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Nhiệm vụ tham mưu đề xuất phương án lắp đặt trạm BTS của VNPT Lai Châu
 
 
UBND tỉnh chỉ đạo Giao BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt trạm phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh của VNPT Lai Châu.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2516/CV-VNPTLCU-KTĐT ngày 09/10/2018 của VNPT Lai Châu về việc xin triển khai lắp đặt phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực quảng trường UBND tỉnh Lai Châu.
   
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
1. Giao BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt trạm phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh của VNPT Lai Châu đảm bảo mỹ quan, an toàn và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, trước ngày 31/10/2018.
  
2. VNPT Lai Châu có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu (nếu có) để các đơn vị xem xét thẩm định đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
 
 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán   (23/10/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu   (22/10/2018)
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)