Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu
 
UBND tỉnh đề nghị bổ xung Xây dựng trạm biến áp 110/35/6kV Mường Kim II, quy mô công suất 1x25MVA; Treo dây mạch 2, đường dây 110kV Mường Kim II - Than Uyên, tiết diện 185mm2, chiều dài 20km; Không lắp máy biến áp T2, công suất 25MVA tại trạm biến áp 110kV Mường Kim theo Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13/4/2018 của Bộ Công Thương...
    
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Lai Châu có Tờ trình số 1561/TTr-UBND gửi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Tần 1, Pa Tần và điều chỉnh phương án đấu nối các dự án thủy điện Mường Kim II, Nậm Han vào lưới điện Quốc gia).
 
Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên tại Tờ trình số 62/TTr-TU ngày 12/10/2018 về việc điều chỉnh phương án đấu nối nhà máy thủy điện Mường Kim II trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, dự án thủy điện Mường Kim II đã thi công được trên 70% khối lượng so với tổng khối lượng thiết kế. Hiện tại, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để thi công các khối lượng còn lại, dự kiến đưa dự án vào vận hành phát điện trong tháng 3/2019.
 
 
Mặt khác việc điều chỉnh phương án đấu nối dự án thủy điện Mường Kim II khi được trình cùng với việc bổ sung quy hoạch đấu nối các dự án thủy điện Pa Tần 1, Pa Tần 2 sẽ cần nhiều thời gian. Trong khi việc điều chỉnh phương án đấu nối dự án thủy điện Mường Kim II đơn giản và thuận lợi hơn do đã có phương án đấu nối được duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; đã có sẵn tuyến đường dây 110kV mạch kép Mường Kim - Than Uyên hiện đang treo dây 1 mạch, chỉ cần điều chỉnh phương án treo dây mạch 2 trên hệ thống cột hiện có, không phải giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường cũng như các thủ tục khác.
 
Do đó, để đảm bảo tiến độ phát điện của dự án thủy điện Mường Kim II, UBND tỉnh đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 về phương án đấu nối dự án thủy điện Mường Kim II vào lưới điện Quốc gia như sau:
 
- Xây dựng trạm biến áp 110/35/6kV Mường Kim II, quy mô công suất 1x25MVA;
 
- Treo dây mạch 2, đường dây 110kV Mường Kim II - Than Uyên, tiết diện 185mm2, chiều dài 20km;
 
- Không lắp máy biến áp T2, công suất 25MVA tại trạm biến áp 110kV Mường Kim theo Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13/4/2018 của Bộ Công Thương;
 
- Không xây dựng đường dây 35kV đấu nối dự án thủy điện Mường Kim II về trạm biến áp 110kV Mường Kim theo Quyết định số 1247/QĐ-BCT ngày 13/4/2018 của Bộ Công Thương.
 
Nội dung này thay thế Điểm a, Mục 2 tại Tờ trình số 1561/TTr-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018   (18/10/2018)
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)