Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Tham mưu xây dựng nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018
 
UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018.
  
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 520/TTr-SKHCN ngày 10/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xin chủ trương xây dựng nhiệm vụ thuộc chương trình cấp thiết mới phát sinh năm 2018.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:
 
1. Nhất trí giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình cấp thiết phát sinh năm 2018 như đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 520/TTr-SKHCN ngày 10/10/2018.
 
Về nội dung, trình tự, thủ tục tham mưu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ yêu cầu đảm bảo tính cấp thiết và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
2. Giao Sở Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ được giao của Sở Khoa học và Công nghệ và đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 
 

Căn cứ nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (04/10/2018)
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)