Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tham mưu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh. 
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 771/STC-GCS ngày 02/10/2018 của Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất.
 
 Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến:
 
1. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sát với giá thị trường, cụ thể như sau:
 
          - Sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất đã áp dụng năm 2018 tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
 
          - Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.
 
2. Bổ sung kinh phí cho Sở Tài chính để thực hiện nhiệm vụ trên (Các chi phí liên quan đến việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm cả chi phí thuê tổ chức tư vấn) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bố trí bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh   (27/09/2018)
 • Nghiên cứu, rà soát nội dung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 và Quyết định số 16/2017   (26/09/2018)
 • Thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng   (21/09/2018)
 • Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở   (05/09/2018)
 • Lập dự án ĐT liên kết với người dân SX, tiêu thụ, XD nhà máy chế biến chuối tại huyện Phong Thổ   (14/08/2018)
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)