Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 9/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 04-13/9
Đồng chí Chủ tịch đi công tác nước ngoài
Ngày 05/9
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự khải giảng năm học 2018-2019
Ngày 05-07/9
Dự Hội thảo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã vùng Tây Bắc tại Sơn La
Ngày 06/9
Dự lễ Khánh thành và bàn giao công trình Trường PTDT bán trú THCS Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn
Ngày 07/9
Đối thoại với 14 hộ dân, gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tại dự án đường Nùng Nàng – Nậm Tăm
Ngày 10/9
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
Ngày 11/9
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
- Dự Đại hội Thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2018
- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lương giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 12/9
- Dự công bố quyết kiểm toán dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thuỷ điện Lai Châu
- Dự Hội nghịt hông báo kết quả kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng giai đoạn 2016-2020
Ngày 17/9
Dự Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 18/9
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ về thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Ngày 18-19/9
Họp UBND tỉnh tháng 9/2019
Ngày 20/9
Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh
Ngày 21/9
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
- Dự sơ kết ngày Biên phòng toàn dân
Ngày 25/9
- Dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 26/9
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
Ngày 27-28/9
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/08/2018)
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)