Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Tuyên truyền nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2018
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền trong tháng 9/2018 Tập trung tuyên truyền 05 nội dung nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2018 như: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2018...
 
Tập trung tuyên truyền 05 nội dung theo Hướng dẫn số 55-HD/BTG ngày 29/8/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 9 năm 2018 như: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2018; 63 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2018).

Hướng dẫn số 55-HD/BTG ngày 29/8/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng.

 

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ định bổ sung Chi ủy viên và Phó BT Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2020   (13/08/2018)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2018; tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 2019   (27/07/2018)
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014   (14/07/2018)
 • Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các   (14/07/2018)
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)