Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ định bổ sung Chi ủy viên và Phó BT Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Chỉ định bổ sung đồng chí Phạm Hồng Thái, đảng viên chính thức, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính vào Ban Chi ủy Chi bộ, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2018; tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 2019   (27/07/2018)
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014   (14/07/2018)
 • Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các   (14/07/2018)
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)