Định hướng phát triển
Thứ hai 15/8/2022
Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn
 
UBND tỉnh  Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
  
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình cháy, nổ trong cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, theo thông báo của Bộ Công an từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra 2.361 vụ cháy lớn nhỏ, làm chết 66 người, bị thương 141 người, thiệt hại 1.329,4 tỷ đồng và 208 ha rừng; trong đó 19 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhân dân; đặc biệt vào hồi 20giờ 30 phút, ngày 25/7/2018 xảy ra 01 vụ cháy lớn tại chợ Gạo phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của các tiểu thương, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến đời sống an sinh của Nhân dân và trật tự, an toàn xã hội. Trước những diễn biến tình hình cháy nổ trên, để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các chợ trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 465/UBND-NC ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC; Công văn số 218/UBND-NC ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC dịp tết Nguyên đán và mùa hanh khô năm 2018; Công văn số 511/UBND-NC ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
2. Sở Công Thương
 
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành dịch vụ thương mại, quy hoạch phát triển hiệu quả hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
 
- Phối hợp với Công ty Điện lực kiểm tra việc sử dụng điện; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật sử dụng an toàn điện tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
- Phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát, quy hoạch kết cấu hạ tầng mạng lưới các chợ, siêu thị, hệ thống trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở khảo sát, quy hoạch, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở này, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy và chữa cháy hiện hành.
 
- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
3. Sở Xây dựng
 
- Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường khảo sát quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về quy hoạch và kiến trúc trong quá trình thực hiện quy hoạch tại địa phương, quy hoạch tập trung theo hướng phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại văn minh, hiện đại, tiện ích và an toàn.
 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng và chất lượng công trình xây dựng an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.
 
4. Công ty Điện lực Lai Châu
 
- Phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn lưới điện, trạm biến áp và hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng điện tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
 
- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tổ chức phối hợp cắt điện và đảm bảo an toàn về điện trong quá trình xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra tại địa bàn.
 
5. Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát mạng lưới cấp nước đô thị, các trụ cấp nước phục vụ chữa cháy xung quanh khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; đề xuất xây dựng, bổ sung hệ thống trụ cấp nước phục vụ chữa cháy đô thị đảm bảo về số lượng, áp lực và lưu lượng theo quy định quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy để phục vụ có hiệu quả công tác chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra.
 
6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lai Châu và các cơ quan thông tin đại chúng hoạt động trên địa bàn tỉnh
 
Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các quy định về an toàn PCCC tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại; những kiến thức cơ bản về PCCC và nêu gương điển hình tiên tiến về công tác PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.
 
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 
- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương và mật độ dân cư theo quy định tại các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
 
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Công thương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, hướng dẫn thực hiện các quy định, biện pháp, điều kiện an toàn PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cho Ban Quản lý các chợ, người đứng đầu trung tâm thương mại, siêu thị và các hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.
 
- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm các quy định về PCCC theo thẩm quyền.
 
- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiên quyết giải tỏa các điểm, khu vực mua bán tự phát trên địa bàn quản lý không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
 
- Đối với Chợ trung tâm thị trấn Sìn Hồ đã được xây dựng mới hoàn thành, chờ bàn giao và đưa vào sử dụng; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo việc bàn giao, đưa vào hoạt động và tổ chức các điều kiện an toàn PCCC tại chợ đã xây dựng mới trong thời gian sớm nhất.
 
- Chủ động bố trí nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ, đặc biệt bố trí kinh phí đảm bảo cải tạo, nâng cấp các hạng mục có liên quan đến công tác PCCC tại các chợ.
 
- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động PCCC tại các chợ; tăng cường bổ sung, củng cố lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy tại chỗ. Định kỳ tổ chức rà soát, bổ sung và tổ chức học tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh.
 
8. Công an tỉnh
 
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về PCCC nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, Nhân dân và nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình trong công tác PCCC.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Trong quá trình kiểm tra kịp thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
 
- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố các cơ quan, cá nhân có liên quan tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn thực hiện các biện pháp, điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng bảo vệ và các hộ kinh doanh; hướng dẫn xây dựng, phê duyệt và thực tập các phương án chữa cháy có nhiều lực lượng tham gia tại các cơ sở này.
 
- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, kiểm tra an toàn PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc địa bàn quản lý trong quá trình hoạt động và khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
 
          - Bố trí đảm bảo quân số thường trực, sẵn sàng chiến đấu cả về lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Chủ động xây dựng phương án và phối hợp thực tập các tình huống cháy, nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh Lai Châu) trước ngày 30/8/2018 để nắm, chỉ đạo.
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)