Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 8/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 03/8
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Đường
Ngày 06/8
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 06-07/8
Làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Ngày 07/8
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên (07/8/1948 – 07/8/2018)
Ngày 08/8
Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày 09-10/8
Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày 10/8
Họp Thường trực UBND tỉnh
Ngày 13/8
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày 16-17/8
Họp UBND tỉnh tháng 8/2018
Ngày 20/9
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh
Ngày 24/8
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ngày 27/8
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh
Ngày 28/8
Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/07/2018)
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)