Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh
 
UBND tỉnh chỉ đạo Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bưu điện tỉnh Lai Châu trong  rà soát, kiểm tra hiện trạng về quản lý sử dụng các cơ sở nhà, đất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 24/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2872/BĐVN-TCKT ngày 11/7/2018 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost tại tỉnh Lai Châu.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh Lai Châu trong thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng về quản lý sử dụng các cơ sở nhà, đất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo đề nghị tại Văn bản số 2872/BĐVN-TCKT ngày 11/7/2018 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Sao gửi kèm theo).

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)