Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2018; tuyên truyền thực hiện công tác tôn giáo năm 2019
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 8/2018.công tác tuyên giáo thực hiện công tác tôn giáo năm 2019.
 
Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tôn giáo năm 2019 theo Hướng dẫn số 51-HD/BTG ngày 03/7/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh. Hướng dẫn số 54-HD/BTG, ngày 24/7/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh về: Hướng dẫn công tác tuyên giáo thực hiện công tác tôn giáo năm 2019; nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2018.
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Cụ thể:
   
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2018, tập trung vào 08 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 8 năm 2018 như:
 
Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018); 73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018); 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018) và các sự kiện kỷ niệm quan trọng khác.
 
Các Hướng dẫn số 51, 54-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Lai Châu yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động Đảng bộ Văn phòng.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014   (14/07/2018)
 • Sơ kết "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các   (14/07/2018)
 • Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   (06/07/2018)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)