Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
 
Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh nhận được Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
  
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
 
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Quyết định số 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng (Sao gửi kèm theo) để chủ động thực hiện đúng, đủ và kịp thời những nội dung, nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của ngành, đồng thời tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến trách nhiệm của UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.   
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)