Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương triển khai thực hiện với các dự án thủy điện phải đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 577/TTr-SCT ngày 05/7/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc đề nghị bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3 thuộc xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:
 
Nội dung Tờ trình của Sở Công Thương tổng hợp có sự nhất trí của UBND huyện Than Uyên và các ngành cũng như ý kiến đa số người dân tham gia buổi họp cộng đồng dân cư ngày 29/5/2018 đồng ý. Tuy nhiên, qua ý kiến của một bộ phận dân cư cũng như Lãnh đạo huyện Than Uyên qua các buổi tiếp xúc cử tri, kỳ họp Hội đồng nhân dân chưa có sự đồng thuận cao. Để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá mức độ ảnh hưởng của Dự án, sự đồng thuận Nhân dân trong khu vực và tập thể Lãnh đạo huyện Than Uyên. UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương cùng với Doanh nghiệp làm việc với HĐND, UBND huyện Than Uyên để lấy ý kiến tham gia; rà soát, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của Dự án thủy điện Mường Kim 3, xác nhận ý kiến của Nhân dân khu vực dự án.
 
Còn ý kiến khác nhau giữa hồ sơ bổ sung quy hoạch và Nhà đầu tư thủy điện Mường Kim II. Để đảm bảo tính thống nhất, tránh các dự án chồng lấn, ảnh hưởng lẫn nhau, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì thống nhất họp giữa hai Nhà đầu tư thủy điện Mường Kim II và thủy điện Mường Kim 3 (có biên bản thống nhất); rà soát, thống nhất đúng diện tích đất các loại bị Dự án chiếm dụng vì có sự khác nhau giữa văn bản tham gia ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Than Uyên.
 
Yêu cầu Sở Công Thương khi tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án thủy điện phải đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương triển khai thực hiện

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)