Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
 
UBND tỉnh chỉ đạo công tác rà soát bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1016/TCLN-KL ngày 26/6/2018 Tổng cục Lâm nghiệp về việc bổ sung ý kiến đóng góp về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (lần 2); sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, căn cứ nội dung Công văn số 1016/TCLN-KL ngày 26/6/2018 Tổng cục Lâm nghiệp (gửi kèm) tổ chức rà soát, bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)