Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Số liệu tổng hợp sinh hoạt định kỳ, chuyên để phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, Yêu cầu Cấp ủy các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện báo cáo số liệu phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Thực hiện Công văn số 256-CV/ĐUK ngày 02/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc báo cáo số liệu phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  
Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổng hợp kết quả sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2018 (Có biểu tổng hợp kèm theo). Báo cáo gửi về phòng Hành chính - Tổ chức (bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy) trước ngày 06/7/2018 để tổng hợp báo cáo.
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7/2018   (27/06/2018)
 • Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20   (10/06/2018)
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)