Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)
 
 
UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Việt khảo sát, lập dự án đầu tư dự án phát triển cây mắc ca, kết hợp với các loài cây trồng nông, lâm nghiệp khác tại huyện Than Uyên.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2206/2018/TTr-LVG ngày 22/06/2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Việt về việc khảo sát đầu tư dự án phát triển cây mắc ca, kết hợp với các loài cây trồng nông, lâm nghiệp khác tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; sau khi xem xét văn bản trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
  
Đồng ý cho Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Việt khảo sát, lập dự án đầu tư dự án phát triển cây mắc ca, kết hợp với các loài cây trồng nông, lâm nghiệp khác tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu theo đề nghị của Công ty tại văn bản trên (gửi kèm), cụ thể:
 
Quy mô, địa điểm: Khoảng 500 ha, tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên.
 
Thời gian khảo sát, lập dự án: Từ ngày 05/7/2018 đến ngày 31/12/2018.
 
 Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu.
  
Công ty phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện công tác khảo sát, lập dự án và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định.
 
Giao Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên, Sở Nông nghiệp & PTNT tạo điều kiện và hướng dẫn Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu trong quá trình khảo sát, lập dự án.
 
Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu hoàn tất các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
  
Công ty Cổ phần tập đoàn Liên Việt, các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, UBND huyện Than Uyên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ   (02/07/2018)
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)