Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 7/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 02/7
- Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương;
- Làm việc với Ban Chỉ đạo diện tập KVPT Quân khu 2.
Ngày 03-05/7
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ Chính trị khoá X.
Ngày 03/7
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.
Ngày 04/7
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Kiểm tra thực địa và làm việc với huyện Nậm Nhùn, Mường Tè về công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ trong thời gian qua
Ngày 05/7
Dự Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Ngày 09/7
Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.
Ngày 09-11/7
Dự kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XIV.
Ngày 12/7
Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
Ngày 13/7
- Dự Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019;
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 16/7 – 07/9
Đồng chí Phó Chủ tịch học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.
Ngày 16/7
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 27/7
Họp UBND tỉnh tháng 7/2018.
Ngày 20/7
- Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Dự Hội nghị Trung ương về góp ý Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành 01 Văn phòng tham mưu, giúp việc chung.
Ngày 24/7
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 25-26/7
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2018)
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)