Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Không xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: XD Khách sạn và Tổ hợp TM dịch vụ
 
UBND tỉnh, yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện không xem xét thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xây dựng Khách sạn và Tổ hợp thương mại dịch vụ.
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 582/TTr-STNMT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xây dựng Khách sạn và Tổ hợp thương mại dịch vụ. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
  
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, khu đất Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải dự kiến xây dựng Khách sạn và Tổ hợp thương mại dịch vụ tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu có vị trí thuận lợi, lợi thế thương mại, cần được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Do đó Uỷ ban nhân dân tỉnh không xem xét, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất   (02/07/2018)
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)