Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Sửa đổi QĐ 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh HS giá khởi điểm thực hiện đầu giá QSD đất
 
Sửa đổi Điểm 4,5,6,7,8,9,10,11,12 Mục B, Khoản I, Bảng hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho 36 thửa đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, cụ thể: (Có biểu chi tiết và bản đồ các thửa đất kèm theo).
 
Lý do sửa đổi: Đảm bảo giá đất sát với giá thị trường nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước.
 
Các nội dung khác tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường phổ biến, GDPL cho người đang chấp hành phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập...   (14/06/2018)
 • Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung   (13/06/2018)
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)
 • Xây dựng Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị   (14/12/2017)