Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Bình xét, xếp loại đoàn viên Công đoàn, triển khai thu đoàn phí Công đoàn quý II/2018
 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bình xét xếp loại CB,CC, VC và thu Công đoàn phí quý II năm 2018.
        
 
Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, Ban Chấp hành CĐCS yêu cầu Tổ trưởng các tổ Công đoàn triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ.
  
Bình xét, xếp loại đoàn viên Công đoàn quý II/2018 (theo mức A, B, C...);
  
Triển khai thu đoàn phí Công đoàn quý II/2018. Chậm nhất ngày 25/6/2018 Tổ trưởng các Tổ Công đoàn gửi Biên bản bình xét, xếp loại đoàn viên Công đoàn và thu đoàn phí Công đoàn quý II/2018 gửi về BCH CĐCS ( Đ/c Phó Chủ tịch CĐCS ) để tổng hợp, trình Công đoàn cấp trên.
 
Việt Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai một số nhiệm vụ quán triệt thực hiện Quy định 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị   (18/06/2018)
 • Triển khai tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 các phòng, ban, trung tâm trực thu   (10/06/2018)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2017   (30/12/2016)
 • “Giao lưu bóng đá nữ” giữa các Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,   (19/10/2016)
 • Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng Ban Nữ công thuộc CĐCS Văn phòng UBND tỉnh.   (05/09/2014)
 • Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2018   (18/08/2014)
 • Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh triển khai tổ chức phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao   (27/06/2013)
 • Triển khai hoạt động Quỹ "Mái ấm Công đoàn"   (25/06/2013)
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2015.   (31/05/2012)
 • Kiên toàn tổ chức bộ máy Ban Nữ công - Chi hội Nữ công Văn Phòng UBND tỉnh.   (08/03/2012)
 • Văn phòng UBND tỉnh Toạ đàm Kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.   (07/03/2012)
 • Nữ Văn phòng UBND tỉnh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.   (06/03/2012)
 • Công Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2012.   (17/02/2012)
 • Giải cầu lông khối Tổng hợp năm 2011 thành công tốt đẹp   (10/12/2011)
 • Năm 2010 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”   (06/11/2011)