Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Triển khai một số nhiệm vụ quán triệt thực hiện Quy định 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị
 
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị và báo cáo kết quả tuyên truyền, quán triệt về Đảng ủy Văn phòng trước ngày 25/6/2018.
   
Thực hiện Công văn số 249-CV/ĐUK ngày 08/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt  Quy định 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị (Có Quy định số 01-QĐi/TW gửi kèm theo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 các phòng, ban, trung tâm trực thu   (10/06/2018)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2017   (30/12/2016)
 • “Giao lưu bóng đá nữ” giữa các Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,   (19/10/2016)
 • Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng Ban Nữ công thuộc CĐCS Văn phòng UBND tỉnh.   (05/09/2014)
 • Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2018   (18/08/2014)
 • Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh triển khai tổ chức phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao   (27/06/2013)
 • Triển khai hoạt động Quỹ "Mái ấm Công đoàn"   (25/06/2013)
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2015.   (31/05/2012)
 • Kiên toàn tổ chức bộ máy Ban Nữ công - Chi hội Nữ công Văn Phòng UBND tỉnh.   (08/03/2012)
 • Văn phòng UBND tỉnh Toạ đàm Kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.   (07/03/2012)
 • Nữ Văn phòng UBND tỉnh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.   (06/03/2012)
 • Công Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2012.   (17/02/2012)
 • Giải cầu lông khối Tổng hợp năm 2011 thành công tốt đẹp   (10/12/2011)
 • Năm 2010 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”   (06/11/2011)
 • Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7   (29/07/2011)