Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Đề xuất bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ địa phương bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt – Trung.
 
Căn cứ Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22 tháng 11 năm 1994, Nghị định thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011; Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011.
 
Theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa nhân dân Trung Hoa có tuyến vận tải hành khách, hàng hóa Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại.
 
Để tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế, thương mại giữa hai bên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, UBND tỉnh Lai Châu kính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc và báo cáo Chính phủ cho phép bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa và các Phụ lục của Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước, cụ thể:
 
Tuyến vận tải hành khách, hàng hóa từ thành phố Lai Châu (Lai Châu – Việt Nam) – Huyện Kim Bình (Vân Nam – Trung Quốc) và ngược lại.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết quả rà soát, chuẩn hoá, xoá bỏ dữ liệu dư thừa,trùng lặp trên Cơ cở dữ liệu quốc gia về TTHC   (12/06/2018)
 • Thực hiện công tác đấu thầu cung ứng vắc xin tiêm phòng cho động vật nuôi năm 2018   (05/06/2018)
 • Rà soát định mức trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng   (31/05/2018)
 • Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)   (31/05/2018)
 • Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh   (30/05/2018)
 • Tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020)   (29/05/2018)
 • Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/05/2018)
 • Triển khai bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020   (14/05/2018)
 • Hiện trạng và giải pháp, tư vấn cho vay và đào tạo canh tác cây Mắc ca tại Lai Châu   (11/05/2018)
 • Phê duyệt giá cụ thể, giá khởi điểm thực hiện đấu giá QSD đất ở, đất ở nông thôn   (10/05/2018)
 • Kế Hoạch thực hiện khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Lai Châu   (10/05/2018)
 • Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác   (14/12/2017)
 • Xây dựng Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị   (14/12/2017)
 • Tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu trong việc ký hợp đồng   (24/08/2017)
 • Chi hơn 5 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở   (22/06/2017)