Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Triển khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 06 tháng đầu năm 20
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triền khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 6 tháng đầu năm 2018.
     
Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc tiến hành tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và gửi báo cáo về phòng HC-TC trước ngày 15/6/2018.

Nhận được Công văn này đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/05/2018)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 5/2018   (17/05/2018)
 • Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng   (13/09/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 7   (07/07/2017)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)