Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 6/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/6
- Tiếp xúc cử tri tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường;
- Kiểm tra sản xuất nông thôn mới tại huyện Sìn Hồ.
Ngày 03/6
Dự Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại Hà Nội.
Ngày 04/6
Làm việc với Đoàn công tác Tỉnh uỷ Sơn La.
Ngày 05/6
Họp UBND tỉnh tháng 6/2018 (lần 01).
Ngày 06/6
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 07/6
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 10-15/6
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 11/6
Dự Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 12/6
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 12-16/6
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác cùng Đoàn đồng chí Phó Thủ tướng tại Công Minh – Trung Quốc.
Ngày 18-19/6
Họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 02).
Ngày 20/6
Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ngày 21/6
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 22/6
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25/6
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 28-29/6
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 5/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2018)
 • Chương trình công tác tháng 02/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/02/2018)
 • Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/01/2018)
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)