Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Chính sách hỗ trợ đỗi với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố
 
Số băn bản
21
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/9/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 21.doc

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bãi bỏ mức thu học phí   (23/12/2010)
 • Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/12/2010)
 • Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a   (23/12/2010)
 • Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản   (23/12/2010)
 • Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu   (23/12/2010)
 • Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015   (23/12/2010)
 • Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010   (23/12/2010)
 • QĐ Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND   (22/12/2010)
 • QĐ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã khó khăn giai đoạn 2006 - 2010   (22/12/2010)
 • Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020   (22/12/2010)