Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ hai 21/1/2019
Thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ 170)
 

Số văn bản
170
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
23/02/2018
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Tống Thanh Hải
Trích yếu
Về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lai Châu
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2018 (QĐ 159)   (07/03/2018)
 • Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 06/2018)   (02/03/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong QL xử lý vi phạm hành chính (QĐ 04/2018)   (02/03/2018)
 • Quy chế QL, cung cấp, sử dụng DV Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng (QĐ 03/2018)   (02/03/2018)
 • Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018 thực hiện trên địa bàn tỉnh (QĐ 157)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức huyện Nậm Nhùn năm 2017 (QĐ 148)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (VC chuyên môn)   (02/03/2018)
 • Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2017 (Đối với vị trí Bác sỹ) (QĐ   (02/03/2018)
 • Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn (QĐ 144)   (12/02/2018)
 • Thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2018 (QĐ 155)   (12/02/2018)
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 141)   (12/02/2018)
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 140)   (12/02/2018)
 • Bổ sung p/a bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án: Đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (QĐ 139)   (12/02/2018)
 • Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 138)   (12/02/2018)
 • Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 137)   (12/02/2018)