Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ bảy 23/3/2019
Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý (QĐ 76)
 

Số văn bản
76
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
26/01/2018
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Lê Trọng Quảng
Trích yếu
Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý tại địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 (QĐ 75)   (01/02/2018)
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 74)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở LĐTBXH (QĐ 67)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng (QĐ 66)   (01/02/2018)
 • Bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ 65)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ (QĐ 64)   (01/02/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính   (31/01/2018)
 • Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (QĐ 62)   (31/01/2018)
 • Thành lập Tổ xây dựng các kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (QĐ 46)   (31/01/2018)
 • Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hạ tầng dân cư Khu KTCK Ma Lù Thàng (QĐ 45)   (31/01/2018)
 • Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 (QĐ 43)   (31/01/2018)
 • Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực (QĐ 40)   (31/01/2018)
 • Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê (QĐ 02/201   (25/01/2018)
 • Quyết toán kinh phí cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (QĐ 01/2018)   (25/01/2018)
 • Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu (QĐ 39)   (25/01/2018)