Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu 21/6/2019
Điều chỉnh Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 (QĐ 75)
 

Số văn bản
75
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
26/01/2018
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Lê Trọng Quảng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cho thuê đất và cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (QĐ 74)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở LĐTBXH (QĐ 67)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng (QĐ 66)   (01/02/2018)
 • Bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (QĐ 65)   (01/02/2018)
 • Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ (QĐ 64)   (01/02/2018)
 • Sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính   (31/01/2018)
 • Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (QĐ 62)   (31/01/2018)
 • Thành lập Tổ xây dựng các kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (QĐ 46)   (31/01/2018)
 • Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hạ tầng dân cư Khu KTCK Ma Lù Thàng (QĐ 45)   (31/01/2018)
 • Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 (QĐ 43)   (31/01/2018)
 • Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực (QĐ 40)   (31/01/2018)
 • Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê (QĐ 02/201   (25/01/2018)
 • Quyết toán kinh phí cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (QĐ 01/2018)   (25/01/2018)
 • Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu (QĐ 39)   (25/01/2018)
 • Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa tỉnh Lai Châu năm 2018 (QĐ 37)   (25/01/2018)