Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu 21/6/2019
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (QĐ 62)
 

Số văn bản
62
Ký hiệu
QĐ - UBND
Ngày ban hành
22/01/2018
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày ký
Người ký
Đỗ Ngọc An
Trích yếu
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2018
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

  
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập Tổ xây dựng các kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (QĐ 46)   (31/01/2018)
 • Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Hạ tầng dân cư Khu KTCK Ma Lù Thàng (QĐ 45)   (31/01/2018)
 • Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 (QĐ 43)   (31/01/2018)
 • Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực (QĐ 40)   (31/01/2018)
 • Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê (QĐ 02/201   (25/01/2018)
 • Quyết toán kinh phí cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (QĐ 01/2018)   (25/01/2018)
 • Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu (QĐ 39)   (25/01/2018)
 • Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa tỉnh Lai Châu năm 2018 (QĐ 37)   (25/01/2018)
 • Lựa chọn nhà thầu d/a: Trụ sở làm việc Huyện uỷ, HĐND, UBND, TT.HNVH huyện Nậm Nhùn gđ I (QĐ 28)   (25/01/2018)
 • Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (QĐ 34)   (25/01/2018)
 • Cho phép điều chỉnh bổ sung công nghệ khai thác khoáng sản (QĐ 25)   (24/01/2018)
 • Cho phép điều chỉnh bổ sung công nghệ khai thác khoáng sản (QĐ 23)   (24/01/2018)
 • Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (QĐ 22)   (24/01/2018)
 • BS danh mục công trình thủy lợi giao cho CTy TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu (QĐ 20)   (24/01/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung số lượng học sinh được hỗ trợ gạo năm học 2017 - 2018 (QĐ 19)   (24/01/2018)