Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Bãi bỏ mức thu học phí
 
Số băn bản
20
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/9/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ V/v Bải bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND  ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh  về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 20.doc

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn   (23/12/2010)
 • Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (23/12/2010)
 • Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a   (23/12/2010)
 • Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản   (23/12/2010)
 • Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu   (23/12/2010)
 • Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015   (23/12/2010)
 • Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010   (23/12/2010)
 • QĐ Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND   (22/12/2010)
 • QĐ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã khó khăn giai đoạn 2006 - 2010   (22/12/2010)
 • Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020   (22/12/2010)