Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 01/2018 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 02/01
Dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 02-03/01
Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
Ngày 04-05/01
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 08/01
Đồng chí Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 09/01
- Dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Dự Tổng kết Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Ngày 10/01
- Dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) tổng kết công tác dân vận năm 2017 với Ban Dân vận TW.
- Dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội người cao tuổi lần 4 nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11-12/01
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 16/01
- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2018;
- Dự Hội nghị Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị Việt Nam.
Ngày 17/01
- Dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018.
Ngày 18-10/01
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười ba.
Ngày 22/01
Đồng chí Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 23/01
Dự Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật Đảng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 25/01
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 29/01
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.
     
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/12/2017)
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)