Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 12/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 06-08/12:
Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 09/12:
Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018
Ngày 11/12:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Khảo sát các lối mở tại huyện Phong Thổ.
Ngày 19/12:
Dự Đại hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 20/12:
Dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 21/12:
- Dự Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022;
- Dự Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 22/12:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25/12:
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 26/12:
- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018;
- Dự Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.
Ngày 28-29/12:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2017)
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)