Tình hình KT-XH năm 2017
Thứ năm 28/1/2021
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm
 
Ngày 05/10, UBND tỉnh ban hành văn bản số 279/BC-UBND, Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, the đó tình hình 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả nổi bật.
 
Sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo: Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất đạt kết quả rõ nét, cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, dự án bước đầu cho kết quả tốt, rừng được bảo vệ tốt; các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp được tích cực triển khai.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định; ngành dịch vụ du lịch có sự khởi sắc, đang đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, bước đầu triển khai dự án khu Du lịch Thác trắng; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng khá; công nghệ thông tin viễn thông di động được nâng cấp từ mạng 3G lên 4G đã góp phần phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ kèm theo. Số doanh nghiệp làm ăn có lãi, số thuế nộp ngân sách nhà nước tăng so với cùng kỳ.
 
Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được đẩy mạnh thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra, chất lượng khám chữa bệnh của mạng lưới y tế, nhất là tuyến cơ sở được tăng cường, đã kịp thời xử lý và cứu chữa cách bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phong Thổ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết.
 
Một số cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. Số đoàn khiếu kiện đông người giảm so với cùng kỳ năm trước, các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời.
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác quản lý di dịch cư tự do. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đã từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước.
 
Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch trong 9 tháng đầu năm, dự ước đến hết năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế - xã hội của tỉnh còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:
 
Một số diện tích lúa bị thiệt hại, gieo cấy chậm, sản lượng lương thực đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước; tốc độ tăng đàn gia súc giảm. Việc tiêu thụ sản phẩm mủ cao su còn gặp khó khăn, chưa có nhà máy chế biến thành phẩm. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế, việc xây dựng NTM tại các xã theo kế hoạch gặp khó khăn, còn nhiều tiêu chí chưa đạt, việc phân bổ kinh phí Chương trình xây dựng NTM ở cấp huyện chậm.
  
Tiến độ thi công một số dự án thủy điện vừa và nhỏ chậm. Số DN tạm ngừng hoạt động lớn, số HTX tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản triển khai chậm.
 
Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp nhất là hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy tuy có giảm về số vụ nhưng số lượng tang vật ma túy thu giữ ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Tình hình khiếu kiện trên địa bàn tăng cả về số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư so với cùng kỳ năm trước.
 
Thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và đời sống nhân dân.
 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nên phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước. Một số doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, hoạt động thua lỗ nên nợ đọng BHXH, BHYT cao.
 
Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và các Chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu chưa chặt chẽ, tiến độ giải quyết còn chậm.
 
Thu NSNN trên địa bàn đạt thấp là do: Thu từ hoạt động của các nhà máy thủy điện đạt thấp do chênh lệch giá điện thương phẩm thực hiện và giá giao dự toán; nợ đọng thuế còn khá cao, một số sắc thuế không hoàn thành dự toán giao như thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý, thu ngoài quốc doanh, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu xuất nhập khẩu...
 
Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trong 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
 
(1). Rà soát, đánh giá tất cả  các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt với tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công, Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán thu chi ngân sách năm 2018 đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2017.
 
(2). Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh:
 
Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và các chính sách, Đề án sản xuất nông - lâm nghiệp; chỉ đạo sản xuất, chăm sóc các cây trồng vụ hè thu, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Đông, Đông Xuân năm 2017-2018 theo đúng lịch thời vụ; chủ động phòng chống rét cho gia súc trong mùa đông, phòng, chống các loại dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục phối hợp với các Tập đoàn TH, Him Lam triển khai các dự án chăn nuôi Bò sữa, trồng cây dược liệu, chè, Mắc ca trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô, công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết, phòng chống thiên tai.
 
Tăng cường chỉ đạo đối với phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các xã đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2017, tập trung vào các tiêu chí khó đạt. Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu kiến nghị với Bộ Xây dựng nhằm sớm triển khai việc hỗ trợ xi măng cho tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM.
 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai và các thủ tục liên quan để các dự án lưới điện chuyển tải 220 KV, 110 KV và các Trạm biếm áp 220 KV trên địa bàn tỉnh sớm được triển khai thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trong việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2017.
 
Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa. Quản lý tốt các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng và các lối mở trên địa bàn. Triển khai các biện pháp sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả. Phê duyệt dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2020; xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.
 
(3). Triển khai có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; rà soát các chỉ tiêu thu còn đạt thấp, các nguồn thu phát sinh, các khoản nợ thuế theo kế hoạch, nợ đọng thuế sau kết luận thanh tra, kiểm tra, đôn đốc kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đối tượng nộp thuế, ngăn chặn đẩy lùi trốn thuế, gian lận thuế; tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, có biện pháp quyết liệt thu hồi 50% số nợ thuế đến hết 31/12/2017; triệt để tiết kiệm chi, bảo đảm hiệu quả và theo dự toán được duyệt.
 
Điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng; tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng theo nội dung Công văn 1445/UBND-TM ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh; kiểm soát chặt chẽ, tích cực thu hồi xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.
 
(4). Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được giao trong kế hoạch năm 2017, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 theo nội dung Công văn số 1463/UBND-TH ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thủ tục theo quy định.
 
 (5). Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân:
 
Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đặc biệt là học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học, ưu tiên cho các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, các trường đạt chuẩn quốc gia và dự kiến đạt chuẩn quốc gia. Rà soát Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS có quy mô dưới 200 học sinh.
 
Quan tâm thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
 
Triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; đôn đốc các cơ sở dạy nghề đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành xử lý tiền nợ BHXH, BHYT tồn đọng kéo dài.
 
Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ I.
 
Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tham gia tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin và động lực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.
 
(6). Về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và người dân. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 
Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết bức xúc trong Nhân dân.
 
(7). Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nậm Nhùn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức công tác tuyển quân năm 2018. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, các vấn đề đang tiềm ẩn phức tạp. Thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng phương tiện vận tải, bến bãi, phương tiện và người lái nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tích cực tuyên truyền để các Doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách chấp hành nghiêm luật giao thông, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi pham, đặc biệt là đối với xe khách giường nằm liên tỉnh.
 


 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng