Cơ cấu tổ chức
Thứ năm 28/1/2021
Cơ cấu Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017-2022
 
 
Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017-2022
        
I. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 9 đồng chí:
 
1. Đ/c Kiều Hải Nam                            - Chủ tịch CĐCS;
2. Đ/c Trương Thị Thu Hằng               - Phó Chủ tịch CĐCS;
3. Đ/c Phạm Đăng Khoa                   - Uỷ viên BCH CĐCS, Chủ nhiệm UBKT;
4. Đ/c Dương ĐÌnh Mai                       - Uỷ viên BCH CĐCS;
5. Đ/c Nguyễn Thanh Giang                - Uỷ viên BCH CĐCS;
6. Đ/c Trần Hùng Cường                     - Ủy viên BCH CĐCS. 
7. Đ/c Hoàng Thị Liệu                          - Ủy viên BCH CĐCS;
8. Đ/c Dương Thị Hải Duyên              - Ủy viên BCH CĐCS;
9. Đ/c Đỗ Xuân Đức                            - Ủy viên BCH CĐCS.
 
  
 Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Cơ sở: 03 đ/c
 
1. Đ/c Phạm Đăng Khoa                   - Chủ nhiệm UBKT;
2. Đ/c Nguyễn Văn Hải                      - Uỷ viên UBK;
3. Đ/c Trần Việt Tiến                          - Uỷ viên UBKT.
 
II. Tổ chức Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tổ công đoàn : Gồm 07 tổ
     
1. Tổ Công đoàn Tổng hợp – Nội chính;
 
2. Tổ công đoàn Văn Xã;
 
3. Tổ Công đoàn Kinh tế ngành – Tái định cư;
   
4. Tổ Công đoàn Hành chính – Tổ chức;
                    
5. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ;
        
6. Tổ Công đoàn Tiếp công dân;
 
7. Tổ Công đoàn Tin học - Công báo.
    
 
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng