Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 10/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02/10:
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Ngày 10/10:
Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 10-14/10:
Kiểm tra công tác quy hoạch chung, công tác hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình Giảm nghèo của huyện Nậm Nhùn; Kiểm tra hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ và công tác xuất nhập khẩu (huyện Nậm Nhùn, huyện Mường Tè).
Ngày 11/10:
Họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII.
Ngày 12/10:
Dự Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh.
Ngày 13/10:
Dự Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Ngày 13-15/10:
Dự Ngày hội Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2017.
Ngày 16/10:
- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thương mại Trung Quốc;
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 17/10:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ;
- Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.
Ngày 18/10:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.
Ngày 19/10:
Dự Hội thi Dân vận khéo tỉnh lần thứ 4 năm 2017.
Ngày 19-20/10:
Họp UBND tỉnh.
Ngày 23/10:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 26-27/10:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/09/2017)
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)