Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền
 

Công văn nêu rõ: Thực hiện các Công văn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Số 58-CV/BTGĐUK ngày 31/5/2022 về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga – Ucraina, số 59-CV/BTGĐUK ngày 31/5/2022 về hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII; Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp uỷ, bí thư các chi bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:

Để góp phần triển khai thành công Giải thưởng năm 2022, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, cấp ủy, bí thư các chi bộ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giải thưởng (Có Thông báo Giải thưởng gửi kèm theo) đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức. Giao chi bộ Tin học và Công báo động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia Giải thưởng.

Nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, cấp ủy, bí thư các chi bộ tuyên truyền tình hình Nga – Ucraina đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (Có đề cương tuyên truyền gửi kèm theo); quản lý, sử dụng tài liệu theo chế độ lưu hành nội bộ, không phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất   (22/04/2022)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022   (22/02/2022)
 • Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy   (12/10/2021)
 • Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương   (07/10/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Định hướng nội dung, phổ biến, giáo dục pháp luật   (24/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19   (07/09/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021   (26/08/2021)
 • Cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới   (26/08/2021)
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025   (12/08/2021)
 • Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (23/07/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)