Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 9/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 01/9:
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Dự Khai mạc ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc Thành phố Lai Châu.
Ngày 05/9:
Dự Khai giảng năm học mới 2017-2018.
Ngày 06-07/9:
Kiểm tra các công trình thuỷ điện.
Ngày 14-15/9:
- Họp UBND tỉnh tháng 9/2017.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 18/9:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 19/9:
Dự kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện Tam Đường.
Ngày 19-22/9:
Kiểm tra công tác quy hoạch chung huyện Nậm Nhùn; hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ và công tác xuất nhập khẩu huyện Nậm Nhùn và Mường Tè.
Ngày 20/9:
- Dự kỷ niệm 15 năm chia tách, thành lập huyện Phong Thổ.
- Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ngày 21-22/9:
Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2020.
Ngày 22/9:
Hội nghị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
Ngày 25-26/9:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 27/9
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 27-29/9
Kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Phong Thổ và Nậm Nhùn.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2017)
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)