Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Nội dung tuyên truyền tháng 7
 

Ngày 26/6, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 231-CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017. 

 Theo đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ tổ chức tuyên truyền, vận động đến toàn thể đảng viên, quần chúng về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.
       
 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 7/2017, tập trung vào 09 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 7 năm 2017 như:
     
- Tuyên truyền 30 năm ngày dân số thế giới (11/7/1987 – 11/7/2017).
 
- Tuyên truyền 67 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2017).
  
- Tuyên truyền 63 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 – 20/7/2017).
 
- Tuyên truyền 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017).
 
- Tuyên truyền 22 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2017).
 
Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIV.
 
* Thời gian tổ chức tuyên truyền quán triệt:
 
- Đối với Hướng dẫn số 30-HD/BTG tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong năm 2017.
  
- Đối với Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK tổ chức tuyên truyền trong tháng 7/2017.
 
* Thời gian báo cáo kết quả tuyên truyền, quán triệt về Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh:
 
- Đối với Hướng dẫn số 30-HD/BTG, báo cáo cùng với báo cáo công tác tuyên truyền hàng tháng trong năm 2017.
 
- Đối với Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK, báo cáo trước ngày 25/7/2017.
 
Trang TTĐT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nội dung tuyên truyền tháng 02/2017   (28/02/2017)
 • Kiểm điểm tập thể BCH, Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; cá nhân từng đ/c Lãnh đạo Văn   (28/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016   (10/11/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10/2016.   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)