Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a
 

 

Số băn bản
06
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
1/6/2010
Người ký
Vương Văn Thành
Trích yếu
QĐ V/v ban hành quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 06.rar

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo bồi dưỡng nhân viên y tế thôn bản   (23/12/2010)
  • Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu   (23/12/2010)
  • Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015   (23/12/2010)
  • Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010   (23/12/2010)
  • QĐ Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND   (22/12/2010)
  • QĐ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã khó khăn giai đoạn 2006 - 2010   (22/12/2010)
  • Quy định thực hiện chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ giai đoạn 2010 - 2020   (22/12/2010)