Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 6/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 02/6:
Dự làm việc với Đoàn trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh Lào Cai.
Ngày 05/6:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 07/6:
Dự Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XI tại tỉnh Thái Bình.
Ngày 08-09/6:
Họp UBND tỉnh tháng 6/2017 (lần 01).
Ngày 12/6:
Tham gia đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam Đường.
Ngày 13/6:
Dự họp Ban Chỉ đạo:
- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020.
- Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.
Ngày 15-16/6:
Họp UBND tỉnh tháng 6/2017 (lần 02).
Ngày 19/6:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 20/6:
Tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh.
Ngày 20-22/6:
Dự Giao lưu hợp tác quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ tư.
Ngày 22-23/6:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 27/6
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh.
Ngày 28/6
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2017)
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)