Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Chế độ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015
 
Số băn bản
39
Ký hiệu
2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/12/2009
Người ký
Lò Văn Giàng
Trích yếu
QĐ Quy định các chế độ, chính sách về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình  tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD_39.rar

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng