Chương trình công tác tháng
Thứ hai 18/1/2021
Chương trình công tác tháng 5/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 03/5:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 03-05/5:
- Kiểm tra thực địa các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh ;
- Dự họp với Hiệp hội Mắc Ca tại tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 08/5:
Kiểm tra thực địa các công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.
Ngày 09/5:
Tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Đường.
Ngày 11/5:
Tham dự cùng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Thổ.
Ngày 15/5:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 15-17/5:
Kiểm tra các lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh.
Ngày 18/5:
Tham gia cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Uyên.
Ngày 19/5:
Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ngày 22-23/5:
Họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2017.
Ngày 24/5:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 25-26/5
Tham gia đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Điện Biên.
Ngày 29-31/5
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 4/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (07/04/2017)
 • Chương trình công tác tháng 03/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/03/2017)
 • Chương trình công tác tháng 01/2017 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/01/2017)
 • Chương trình công tác tháng 11/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (08/11/2016)
 • Chương trình công tác tháng 10/2016 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/10/2016)
 • Chương trình công tác tháng 7/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/07/2016)
 • Chương trình công tác tháng 6/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/06/2016)
 • Chương trình công tác tháng 5/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2016)
 • Chương trình công tác tháng 4/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/04/2016)
 • Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2016)
 • Chương trình công tác tháng 01/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2016)
 • Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2015)
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)