Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy 19/6/2021
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
 
Số băn bản
33
Ký hiệu
2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành
10/12/2009
Người ký
Lò Văn Giàng
Trích yếu
QĐ V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 33.rar

 

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng